Portman Nieruchomości

Twój Partner w zakupie i sprzedaży nieruchomości

Biura z całej Polski:

 zarządzanie nieruchomościami Kraków

Dotacje Unijne


Dotacja na zakup lokalu

  • Lokal musi stanowić siedzibę, np. nowej firmy lub być przeznaczony na rozbudowę zakładu.
  • Beneficjent może liczyć do 50% pokrycia kosztów inwestycji.
  • Niezbędna jest opinia rzeczoznawcy, który potwierdzi, że cena lokalu nie przekracza ceny rynkowej.

Współcześnie dofinansowanie dla firm może być realizowane przez firmy zewnętrzne.

 

Dotacja na remont lokalu

  • O dotację mogą ubiegać się osoby prowadzące działalność gospodarczą.
  • Beneficjent musi uzasadnić, dlaczego remont lokalu wpłynie na rozwój jego firmy.
  • Maksymalna jednorazowa dotacja to 40 tysięcy złotych lub 1100zł/miesiąc przez cały rok.

 

Pomoc dla nowej firmy

  • Możliwa jest dotacja na zakup lub remont nieruchomości dla nowej firmy bez względu na profil działalności.
  • Dotacja na częściowy zwrot kosztów wyposażenia.

 

Ze strony naszej agencji jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową obsługę procesu składania wniosku. Dzięki temu zwiększasz szansę na otrzymanie dotacji.

Partnerzy: